میلاد زارعی
مشاور ارتباطات بازاریابی و رسانه
میلاد زارعی
مشاور ارتباطات بازاریابی و رسانه

فیوچرمدیا

  • سمت: بنیان گذار
  • تاریخ شروع: 01 - 01 - 1401
  • تاریخ پایان: ادامه دارد
  • کارفرما: خویش فرما
مشاهده دمو